Kompleksowe ubezpieczenie dla placówek oświatowych

Dla szkół

W posiadanej ofercie ubezpieczeniowej posiadamy pakiety dla wszelkiego rodzaju placówek oświatowych, które obejmują swym zakresem m.in.:
  • NNW dzieci, młodzieży szkolnej oraz pracowników
  • OC szkoły
  • OC nauczycieli z tytułu wykonywania zawodu
  • budynki oraz mienie szkolne od ognia i innych zdarzeń losowych
  • sprzęt elektroniczny
  • wyposażenie szkoły od kradzieży z włamaniem i rabunku.
Pakiet dedykowany dla tego typu placówek pozwala dowolnie kształtować ofertę ubezpieczenia i dopasować ją do wymagań konkretnej szkoły. Jednocześnie dzięki ujęciu wielu ryzyk na jednej polisie, znacznie obniża koszty ubezpieczenia.