Ubezpieczenia dla biznesu

Mieszkanie/dom

Oferujemy kompleksowe ubezpieczenia firm

Wielu przedsiębiorców zapomina jak ważną rzeczą jest ubezpieczenie firmy w taki sposób, by w razie szkody, odszkodowanie zrekompensowało nam poniesione straty i umożliwiło dalszą działalność. Ponadto odpowiednie ubezpieczenia pomagają wprowadzeniu biznesu.

Doradzimy Państwu odpowiednie rozwiązania i zaproponujemy korzystną ofertę ubezpieczeń z poniższych kategorii:
 • ubezpieczenie majątku firmy od kradzieży oraz od ognia
  i innych zdarzeń losowych
 • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności
 • ubezpieczenia osobowe dla pracowników - ubezpieczenia grupowe
 • ubezpieczenie floty pojazdów (OC, AC, NNW, Assistance)
 • ubezpieczenia finansowe (gwarancje wadialne, kontraktowe,
  usunięcia wad i usterek)
 • odpowiedzialność kontraktowa za szkody wynikłe z nienależytego
  wykonania usługi
 • ubezpieczenie od utraty zysku
 • ubezpieczenie od ryzyk CYBERNETYCZNYCH